Glocalidade

Dende Chiapas, DESMI fainos esta achega para ir avanzando contidos da próxima xornada..

Apropiacion territorio contrapoder pueblos_GonzalezyVelazquez